رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شد

درخواست حذف این مطلب

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشدمشخصات فایل

تعداد صفحات21
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیاقتصاد


توضیحات کاملشرح مختصر:


هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام براساسرویکرد مقایسه ایکیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستی به اه تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.


فهرست مطالب


چکیده


مقدمه


بیان مسئله پژوهش


مبانی نظری و پیشینه پژوهش


پیشینه پژوهش


فرضیات پژوهش


روش پژوهش


جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق


مدل آماری تحقیق


متغیرها و نحوه محاسبه آنها


آماره توصیفی متغیرهای تحقیق


آزمون های مرتبط با مدل تحقیق


آزمون چاو


آزمون نرمال بودن جملات پسماند


آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13


آزمون پایایی جمله پسماند


برآورد مدل تحقیق


نتیجه آزمون فرضیات پژوهش


نتیجه آزمون فرضیه اول


نتیجه آزمون فرضیه دوم


تحلیل و نتیجه‌گیری


پیشنهادات تحقیق


پی نوشت ها


منابع
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

بورس اوراق بهادار تهران"/>

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

درخواست حذف این مطلب

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان


منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بودهمشخصات فایل

تعداد صفحات45
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیتاریخ


توضیحات کاملشرح مختصر:


منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که ب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان‌نامه‌ها در تربیت مدرس می‌باشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته‌اند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش ی قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله کت که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.


بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع می‌باشند.


فهرست مطالب


مقدمه


فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اوا جنگ جهانی دوم


الف – ورود روسها به منطقه


ب – تکاپوهای کردها


فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کردستان)


الف – شکل گیری کومله ژ . ک


ب – ورود قاضی محمد به کومله


ج – واقعه شهربانی مهاباد


د – معرفی قاضی محمد


ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله


فصل سوم : حزی دمکرات


الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات


ب – تأسیس حزب و اه آن


ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری


فصل چهارم : ی ال حکومت کردستان


الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری کردستان در منطقه


ب – مناسبات و روابط فرقه دمکرات کردستان و آذربایجان


فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری کردستان


1-عوامل داخلی


2-عوامل خارجی


ب – ورود نیروهای ت مرکزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد


ج- محاکمه قاضی محمد


د – اتهامات قاضی محمد


ذ – دفاعیات قاضی محمد


نتیجه گیری


منابع و مآخذ
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان
جمهوری کردستان"/>

و ضرورت وجود و اطاعت از آن و پاسخ به اشکالات

درخواست حذف این مطلب

و ضرورت وجود و اطاعت از آن و پاسخ به اشکالات


در بین معاصرین تنها مرحوم آیه العظمی خوانساری(ره) می‌باشند که ولایت مطلقه فقیه را مورد تردید قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قیام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامین له الفدا) موکول کرده‌اندمشخصات فایل

تعداد صفحات36
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیکتاب ، مقاله و جزوه


توضیحات کاملشرح مختصر:


بحث خود را با نام خدا وسپس با توضیح این مطلب که" منکر ولایت‌فقیه، منکر ضروری فقه است " آغاز می‌نمایم:


اگر ی را مردود بداند، مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی(قده) او را منکر ضروری فقه و نه تنها فقه تشیع، می‌داند مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرماید:((استوانه‌های مذهب به حکم کرده‌اند و ی که در وسوسه کند طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.))


در بین معاصرین تنها مرحوم آیه العظمی خوانساری(ره) می‌باشند که ولایت مطلقه فقیه را مورد تردید قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قیام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامین له الفدا) موکول کرده‌اند. ایشان در حقیقت فایده دین را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احکام را در زمان غیبت ‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دلیل این مسأله را محرومیت، از برکات وجودی آن بزرگوار ذکر نموده‌اند!
البته صحیح است که نمی‌توان به ناقص بودن دین معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب کرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظیر ایشان در گذشته وجود ولی‌فقیه را برای ایتام و قاصرین لازم دانسته‌اند، لیکن برای ملت وایتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمین لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولی‌فقیه، به یغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!!


فهرست مطالب


مقدمه


گروههای مخالف


دشمنان


منحرفین


ناآگاهان


اشکالات وارد شده به


جدیدبودن نظریه


وجود فقهای متعدد واجد شرایط


بحثی پیرامون شورای ی


رابطه مرجعیت با ی


عدم توانایی فقها برای اداره کشور


منافی قداست فقهای


علت عدم صراحت در بیان قرآن


نتیجه گیری


منابع
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

و ضرورت وجود و اطاعت از آن
"/>

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان

درخواست حذف این مطلب

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان


پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده استمشخصات فایل

تعداد صفحات68
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیعلوم تربیتی


توضیحات کاملشرح مختصر:


پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی (pc) با استفاده از چرخش واریما استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد نظر با است اج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ، توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.


فهرست مطالب


چکیده پژوهش 1
فصل یکم : 2
مقدمه 2
بیان مسئله پژوهش 3
اهمیت پژوهش 5
هدف از پژوهش حاضر : 6
پرسشهای پژوهش : 6
تعریف مفاهیم و اصطلاحات : 7
فصل دوم 13
تاریخچه اوتیسم : 13
ویژگی های رفتاری اوتیسم 17
کارکرد هوشی 17
رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی 18
نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی 19
رفتار خود تحریکی 19
رفتار خود جرحی 20
عاطفه نامناسب 20
رفتار اجتماعی 20
تکلم زبان 21
اوتیسم 21
ملاک های تشخیص اوتیسم (در خود ماندگی) بر اساس dsm 24
ارزی و تشخیص اوتیسم 27
تشخیص مقدماتی اوتیسم : 27
ارزشی تشخیص جامع 29
آزمون chat (چک لیست اوتیسم طفولیت) 31
پرسشنامه q 33
آزمون cars 33
آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن 35
فصل سوم 36
مقدمه 36
جامعه آماری پژوهش 37
نمونه و روش نمونه گیری 37
اعتبار ابزار پژوهش 39
ابزار پژوهش 39
تحلیل عاملی 40
روش های تحلیل عاملی 41
فصل چهارم 44
توصیف داده ها 44
نتایج توصیفی داده ها 45
اعتبار و روایی 46
اعتبار آزمون اوتیسم 46
ضریب آلفا 47
روایی آزمون اوتیسم 50
مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه 56
مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه 58
نرم آزمون (aq) 59
فصل پنجم 60
بحث و بررسی درباره یافته ها 60
محدودیت های پژوهش 65
پیشنهادها : 66
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (aq)
آزمون اوتیسم (aq)"/>

اختلاط بتن : از انتخاب مصالح اولیه برای تا سازه نهایی - مشکلات س

درخواست حذف این مطلب

اختلاط بتن : از انتخاب مصالح اولیه برای تا سازه نهایی - مشکلات سه راه


چرا بتن در بسیاری از سازه ها به خوبی که باید باشد نیست؟ اول اینکه یک سری تحقیقات ی نامتجانس در شرایط مفید واقعی و روی نمونه های برای پژوهش در آزمایشگاه انجام می شوندمشخصات فایل

تعداد صفحات33
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیعمران و ساختمان


توضیحات کاملشرح مختصر:


چرا بتن در بسیاری از سازه ها به خوبی که باید باشد نیست؟ اول اینکه یک سری تحقیقات ی نامتجانس در شرایط مفید واقعی و روی نمونه های برای پژوهش در آزمایشگاه انجام می شوند و از طرفی این آزمایش ها توسط افرادی بعمل می آیند که هیچ تجربه ای از شرایط واقعی در زندگی ندارند. در تجربیات آنها، رشته متغیرها بسیار محدود است شرایط آسیب رسان بطور غیر واقعانه ای مبانعه می شوند تا رسیدن نتیجه سرعت داشته باشند، از تغییر شکل در بتن بر اثر انقباض یا دم هم با استفاده از نمونه های کوچک و دیگر محدویت های ساختگی جلوگیری می شود. بیشتر یان علاقه ای به تحقیق و بررسی در یک پروژه واقعی ندارند و ترجیح می دهند در یک آزمایشگاه با تهویه هوای عالی بمانند و چکمه و کلاه ایمنی بپوشند.


دوم اینکه دانشجویان دوره لیسانس ی عمران کمتر چیزی در باره بتن به عنوان یکی از مصالح یاد گرفته اند. بنابر این وقتی پس از فارغ حصیلی و شروع به کار با مهاسبات طراحی بخصوص محاسبه به ح کامپیوتری درگیر می شوند. کمیت های ثابتی برای خصوصیات بتن در نظر می گیرند. کمیت هایی چون ضریب ارتجاعی، جمع شدگی بتن در اثر از دست دادن آب، ضریب خزش، انبساط حرارتی و دیگر کمیت ها، آنها به ندرت از خود درباره اینکه آیا یک مخلوط واقعی با کمیت های در نظر گرفته شده با محاسبات طراحی مطابقت دارند یا خیر، سئوال می کنند. در واقع کمتر ی به اینطور سازگاری ها توجه دارد.


سوم اینکه روی هم رفته، نیروی کار در تولید بتن که شامل پیمانه ، مخلوط ، حمل و نقل، بتن ریزی، متراکم ، پرداخت و پروراندن بتن است، از نیروهای کار در دیگر زمینه ها از قبیل چوبکاری، نجاری، کارهای الکتریکی، لوله کشی یا حتی آجر چینی، تحصیلات و دوره های آموزش کمتری دارند.


منظورم این نیست که همه بتن کارها بی کفایت هستند. هر قدم در تولید بتن می تواند در محصول نهایی تأ ثیر مستقیم بگذارد. بنابر این بسیاری از سازه های بتنی کامل نیستند و به همین خاطر مدت اندکی پس از تکمیل سازه احتیاج به تعمیر و باز سازی پیدا می کنند.


شاید استباه کوچکی در کار باشد. کیفیت کار نه تنها به شایستگی نیروی کار، بلکه به کیفیت و وقت در نظارت نیز بستگی دارد. وقتی جوان بودم، ناظری سراغ داشتم که اغلب تمام وقت کار می کرد و با چشمان تیز بین که داشت جلوی هرگونه ش گی و ناهماهنگی در کار را می گرفت. چنین نظارتی گران بود. اما قیمت هایی کارفرما به قدری بود که هزینه ها را پوشش دهد. رقابت شدید در پروژه های طراحی به همراه نسخ قیمت های مصوب، باعث کاهش قیمت ها شد و اولین قدم در صرفه جویی مالی، صرفه جویی در نظارت بود.


فهرست مطالب


توضیحاتی درباره نویسنده مقاله 4
سوتیتد 4
متن 5
ماهیت مساله 6
پروسه بی عیب ونقص 8
بتن با تکنیک ضعیف 9
بتن با تکنیک بالا 11
ویژگی های دقیق سیمان 11
1- انجمن آزمایش و مصالح امریکا – مترجمه 12
مخلوط های سه تایی 18
انتخاب مخلوط 19
عملیات بتن ریزی 21
میلگرد گذاری بتن 24
بتن خود سفت شو 25
پروراندن بتن. 27
تخصیص حداقل سیمان 28
پایداری 29
جنبه های خاص بتن پیش ساخته 33
نتیجه گیری
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

اختلاط بتن
انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی"/>

اجتماعی شدن کودک

درخواست حذف این مطلب

اجتماعی شدن کودک


ز منظر علم جامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیده1 نیست؛ بلکه یک مفهوم2 است در واقع پیش از آنکه وجود خارجی داشته باشد، تصویری است که در ذهن مردم جوامع مختلف شکل می بنددمشخصات فایل

تعداد صفحات28
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیروان شناسی


توضیحات کاملاز منظر علم جامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیده[1] نیست؛ بلکه یک مفهوم[2] است. در واقع پیش از آنکه وجود خارجی داشته باشد، تصویری است که در ذهن مردم جوامع مختلف شکل می بندد. دوران کودکی نه یک مفهوم ثابت که مفهومی متغییر است؛ یعنی با توجه به تجربیات مردم هر جامعه و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آن جامعه، در ذهن جمعی مردم شکل گرفته و تبلور پیدا می کند. به همین دلیل است که سن دوران کودکی، طول زمانی آن و توقعات و تصورات نسبت به آن در جوامع مختلف متفاوت است. تصوری که ما از دوران کودکی انسان داریم. با تمام جوانبش با تصوری که در دیگر جوامع نسبت به دوران کودکی وجود دارد، بسیار متفاوت است، که این تفاوت تنها مختص جوامع مختلف نمی باشد حتی با گذر زمان نیز فرق هایی به وجود می آید.


با توجه به معنای جامعه شناختی« لفظ کودک را بر ی می توان اطلاق کرد که و ظیفه اجتماعی بر دوش ندارد و کودک تا زمانی کودک است که موظف نیست.»[3]


رشد سطح اقتصادی جوامع و به کارگیری ابزار جدید تولید که عملاً نیاز به نیروی کار انسانی را کاهش می دهد، موجب می شود که ک ن دیرتر از گذشته وارد بازار کار و قواعد بزرگسالانه آن شوند؛ به عبارت دیگر دیرتر موظف به انجام وظایف اجتماعی می شوند و در نتیجه می توانند کودکی کنند. معنای این سخن به رسمیت شناختن دوران کودکی توسط جامعه ای است که کودک در آن زندگی می کند. حال جوامع مختلف با توجه به شرایط و به خصوص سطح رشد اقتصادی ویژه خود، این دوران را در شکلهای مختلف و با طول زمانی متفاوت می پذیرند.


بنا به گفته ها، «مفهوم کودکی یک ابداع اجتماعی[4] و خاص دوران مدرن است و از سابقه ای طولانی برخوردار نیست. تا پیش از بروز رشد اقتصادی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا، این مفهوم به شکل امروزین آن ابداع نشده بود»[5] رشد روحی و جسمی کودک این زاده اشرف مخلوقات در پی روندی آهنسته و پیوسته ممکن می شود. که در اینجا سعی می کنم به مراحل رشد به صورت اختصار بپردازیم.


به امید این امید که تا حدی هرچند کم و مختصر موفق شوم که اندکی وارد دنیای پیچیده کودکی شوم.


فهرست مطالب


مقدمه .................................................................................................


اجتماعی شدن و دور زندگی .............................................................


رشد اولیه کودک ...............................................................................


رشد ارداکی ........................................................................


کودک گریه و لبخند ............................................................


کودک و مادر .....................................................................


پیدایش واکنشهای اجتماعی ...............................................................


دلبستگی و محرومیت ...........................................................


اجتماعی شدن کودک ...........................................................


نظریه های رشد کودک .....................................................................


نظریه فروید...........................................................................


نظریه جی . اچ . میر ..............................................................


نظریه پیاژه ............................................................................


ارتباط میان نظریه ها ........................................................................


عوامل اجتماعی شدن .........................................................................


دوره زندگی .......................................................................................


منابع و مآخذ.......................................................................................
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

دوران کودکی
علم جامعه شناسی
کودک"/>

طرح توجیهی تولید ترانسفورماتور

درخواست حذف این مطلب

طرح توجیهی تولید ترانسفورماتور


ترانس تقویت که در این طرح به بررسی آن می پردازیم امروز به عنوان یکی از دستگاههای مکمل دیگر محصولات برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و بازار مصرف خود را در میان مصرف کنندگان علی الخصوص طی سالهای اخیر شبکه برق کشور توام با قطع و وصل و نوسانات بیشتری بوده ، به سرعت ایجاد نموده ، به گونه ای که محصول فوق به خصوص طی سالهای اخیر جزو کالاهای کمیاب درآمدمشخصات فایل

تعداد صفحات97
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیطرح توجیهی صنعتی


توضیحات کاملشرح مختصر:


امروزه با توسعه روز افزونی که در طی چند دهه اخیر در سطح زندگی مردم کشورمان مشاهده می شود استفاده از برق وسایل برقی شتاب و گسترش رو افزونی یافته به گونه ای که بیش از 60% مردم کشورمان حداقل از یکی وسایل برقی خانگی استفاده می کنند، که پیش بینی می شود با گسترش هر چه بیشتر شبکه برق رسانی کشور طی سالهای آینده میزان استفاده از وسایل برقی نیز افزایش بیشتری پیدا کند.


ترانس تقویت که در این طرح به بررسی آن می پردازیم امروز به عنوان یکی از دستگاههای مکمل دیگر محصولات برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و ... بازار مصرف خود را در میان مصرف کنندگان علی الخصوص طی سالهای اخیر شبکه برق کشور توام با قطع و وصل و نوسانات بیشتری بوده ، به سرعت ایجاد نموده ، به گونه ای که محصول فوق به خصوص طی سالهای اخیر جزو کالاهای کمیاب درآمده و دارای نرخهای متفاوتی در بازار رسمی و آزاد بوده است .


کالاهای فوق به غیر از مصارف خانگی که فوقاء بدان اشاره شد در قالب واحدهای خدماتی و صنعتی نیز که از وسایل برقی استفاده می کند مورد مصرف دارد .


این کالا در حال حاضر در داخل کشور تولید می گردد و تولید کنندگان عمده این محصول کارخانجات فاراتل ، با خزر ترانس ، راسیکو، کالای گنجینه ایرانفرد و تعاونی صنعتی 12 بهمن می باشد که مجموعا بیش از 60% تولیدات کشور را در دست دارند .


بجز واحدهای فوق در واحد دیگر در داخل کشور محصول فوق را تولید می نمایند که در حدود 15 واحد آن بدون هیچ گونه پروانه ای مشغول ساخت این محصول می باشد .


علاوه بر تولید محصول فوق در داخل کشور آمار اداره کل گمرکات کشور حاکی از آن است که طی سالها ی 63 ، 67 مقادیر زیادی ترانس تقویت وارد بازار ایران گردیده است.


ج زیر آمار واردات محصول فوق را جهت ترانسهای تقویت تا 2 کیلو وات و 2 کیلو وات به بالا حاوی ارزش ریالی واردات سالهای فوق را نشان می دهد .


این کالا عمدتا توسط کشورهای شوروی ، لهستان ، تایوان ، آلمان غربی ، انگلستان ، فنلاند ، فرانسه ، بلژیک ، سوئیس ، اسپانیا ساخته و وارد بازار ایران گردیده است .


2- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول


در حال حاضر انواع ترانس های تقویت خانگی و خدماتی در رنج 500 الی 7000 وات تولید می شود که همگی دارای پروسه تولید ی انی می باشد ، اما بر طبق بررسی های انجام شده ، عمده مصرف بازار ترانس تقویت 2 کیلو وات می باشد که بر مبنای همین مدل بررسی های بعدی صورت پذیرفته که می تواند به عنوان مبنا ی محاسبه قیمت تمام شده و فروش انواع ترانس تقویت مورد نظر قرار گیرد . همچنین باید یادآور شد که ترانس هایی که عمدتا در بازار مورد مصرف قرار می گیرد ترانس های اتوماتیک می باشد . و ترانس های دستی ( سلکتوری ) بازار مصرف کمی دارد ، قیمت تمام شده آنها نیز بیشتر می باشد و در حال حاضر عمدتا واحدهای تولیدی به تولید ترانس اتوماتیک می پردازند و ترانس های سلکتوری در واحدهای بدون پروانه تولید می گردد.


لذا در اینجا ما به بررسی فنی و اقتصادی و مالی در زمینه ترانس تقویت اتوماتیک 2 کیلو وات (سه مرحله تقویت ) پرداخته و جهت ترانس سلکتوری و ترانس 6 کیلو وات فقط به ذکر مواد اولیه مورد نیاز اکتفا می کنیم .


همچنین از آنجا که در ترانس های تقویت ، ترانسفورماتور مربوطه رکن اساسی و با اهمیت آنرا تشکیل می دهد و باید مطابق استانداردهای بین المللی تولید گردد، لذا در ابتدا به بررسی ترانسفورماتور می پردازیم .


فهرست مطالب


مقدمه


ویژگی ها و مشخصات فنی محصول


کلیات


تعریف ترانسفورماتور


اساس کار ترانسفورماتور


مشخصات فنی


قطعات و اجزاء تشکیل دهنده محصول


هسته ترانسفورماتور


قرقره بوبین


سیم پیچ ها


مواد عایق


مقدار فضای لازم


استانداردهای جهانی محصول


چگونگی بکار گیری محصول


کالای قابل جانشین


بازار فروش


بررسی و برآوردهای فنی


نکات علمی و اصول فرآیند تولیدی


ارزی روشهای مختلف تولید


تعیین مبانی روشهای مختلف تولید


تشریح دقیق و جامع فرآیند تولید


سیستم کنترل کیفیت


کیفیت طراحی محصول


کیفیت مواد و قطعات یداری شده


کنترل کیفیت مواد نیم ساخته


آزمایش سیم پیچ ها


جریان بی باری


آزمایش استقامت الکتریکی


منحنی مشخصه ولتاژ ـ جریان


برآوردهای فنی


ظرفیت تولید


مواد اولیه


برگ مسیر تولید


ج بار گذاری ماشین آلات ترای تولید 5000 دستگاه ترانس تقویت در سال


ج بار ماشین آلات


محاسبه تناژ پرس مورد نیاز طرح


مشخصات ماشین آلات و تجهیزات عمومی


سیستم ترابری


سرمایش و گرمایش


سوخت رسانی


هوای فشرده


اطفاء حریق


تأسیسات برق


تأسیسات آب


اثاثیه و لوازم اداری


نیروی انسانی مورد نیاز


مدیریت


پرسنل تولیدی


پرسنل تأسیسات و تعمیرات


پرسنل اداری و خدماتی


تعیین مساحت بخشهای مختلف کارخانه


سالن تولید


انبار مواد اولیه


انبار محصول


 


سایت پلان طرح


ج مواد داخلی مورد نیاز جهت تولید و بسته بندی


ج مواد خارجی مورد نیاز جهت تولید و بسته بندی


ج نیروی انسانی


ج محاسبه توان برق مصرفی (کیلو وات


ج محاسبه توان آب مصرفی (متر مکعب )


ج محاسبه انواع انرژی مصرف سالانه


ج ماشین آلات و تجهیزات تولیدی


ج سرمایه ثابت


ج سرمایه در گرش جهت یک دوره تولیدی سه ماهه


ج نحوه تأمین منابع مالی


ج زمین


ج محوطه سازی


ج ساختمان


ج محاسبه هزینه استهلاک


ج محاسبه هزینه های تعمیرات و نگهداری


ج هزینه های ثابت تولیدی


ج هزینه های متغیر تولیدی


ج پیش بینی گردش وجوه نقدی


ج پیش بینی ترا مه


ج مآخذ و مبانی محاسبات


ج پیش بینی عملکرد سود و زیان


ج پیش بینی گردش وجوه نقدی


ج پیش بینی ترا مه
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

تولید ترانسفورماتور
ترانسفورماتور"/>

طرح لایه باز عرقیات گیاهی: رازیانه

درخواست حذف این مطلب

طرح-لایه-باز-عرقیات-گیاهی-رازیانه
طرح لایه باز عرقیات گیاهی: رازیانه

فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: psd
حجم فایل: 9578 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

 


توضیحات:
طرح لایه باز عرق رازیانه، برچسب عرقیات گیاهی قالب دار، توسط نرم افزار فتوشاپ طراحی شده ، فرمت فایل psd.


مشخصات فایل:
قابل ویرایش ، 100 درصد لایه باز،
cmyk،
قابل چاپ با تمامی دستگاه های چاپ بعلت کیفیت مناسب و چهار رنگ بودن آن،
اندازه 12*7 سانتی متر

 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


طرح لایه باز عرقیات گیاهی
عرقیات گیاهی"/>

تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی بر اختلال هویت ی تی

درخواست حذف این مطلب

تحقیق-بررسی-رابطه-کیفیت-زندگی-بر-اختلال-هویت-ی - تی
تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی بر اختلال هویت ی تی

فرمت فایل ی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 107
حجم فایل: 415 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

 


توضیحات:
تحقیق رشته روانشناسی با موضوع بررسی رابطه کیفیت زندگی بر اختلال  هویت ی تی، در قالب فایل word و در حجم 107 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش.

بخشی از چکیده:
اکثریت مردم از اوایل دوران کودکی هویت می یابند، اما در این بین افرادی هستند که از دوران کودکی رفتار جنس مقابل را از خود نشان می دهند و مسایل و مشکلات زیادی را در طول زندگی تجربه می کنند. هدف این مطالعه بررسی رابطة بین میزان اختلال هویت و کیفیت زندگی ترا ها است.
جامعة آماری شامل برخی ترا های ایران بوده که با توجه به مشکلات دسترسی، تعداد 100 نفر از آنان حجم نمونه را تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه اختلال هویت تی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی می باشد.
یافته های پژوهش تفاوت معنادار میانگین اختلال هویت و کیفیت زندگی را در بین افراد عمل کرده و عمل نکرده نشان می دهد.

فهرست مطالب:
فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه
1-1- بیان مسئله
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3- اه پژوهش
1-4- فرضیات پژوهش
1-5- تعریف واژگان
فصل دوم - ادبیات پژوهش
مقدمه
الف - مبانی نظری پژوهش
2-1- نظریه ها و دیدگاه های مختلف نسبت به ت
2 -1-1-روان تحلیل گری
2 -1-2- دیدگاه یادگیری اجتماعی
2-1-3- دیدگاه شناخت گرایان
2-1-4- طرحواره
2-1-5- نظریه طرحواره تی بم
2-2- عوامل موثر بر نقش تی
2-3- الگوهای قالبی تی
ب- مروری بر پژوهش های پیشین
فصل سوم - روش انجام پژوهش
مقدمه
3-1- طرح پژوهش
3-2- جامعه آماری و روش اجرا
3-3- ابزار پژوهش
3-4- روش های آماری
3-5- جمع بندی
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
الف- بررسی توصیفی اطلاعات
ب-بررسی استنباطی اطلاعات
فصل پنجم - جمع بندی و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-2- محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ پژوهش
پیوست ها

 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


رابطه کیفیت زندگی بر اختلال هویت ی تی
هویت ی تی"/>

تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با شادکامی

درخواست حذف این مطلب

تحقیق-بررسی-رابطه-ویژگی-های-شخصیتی-و-سلامت-روانی-با-شادکامی
تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با شادکامی

فرمت فایل ی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 92
حجم فایل: 349 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

 


توضیحات:
تحقیق رشته روانشناسی با موضوع بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی)  و سلامت روانی با شادکامی، در قالب فایل word و در حجم 92 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش.

بخشی از چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) و سلامت روانی با شادکامی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را افراد با گروه سنی 18 سال به بالا شهرستان ... تشکیل داده است که نمونه آن از طریق نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ج مورگان به تعداد، 50 نفر آزمودنی انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های شخصیتی (neo) ، شادکامی آ فورد و سلامت عمومی (ghq) که توسط گروه نمونه تکمیل و با استفاده از آزمون رگرسیون و نرم افزار spss22 نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..

فهرست مطالب:
فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه
1-1- بیان مسئله
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- فرضیه پژوهش
1-4- تعاریف نظری
1-5- متغیرهای پژوهش
فصل دوم- ادبیات پژوهش
الف- شخصیت (تعاریف و نظریه ها)
ب- پیشینه پژوهش
فصل سوم- روش انجام پژوهش
مقدمه
3-1- طرح پژوهش
3-2- جامعه آماری
3-3- ابزار پژوهش
3-4- روش اجرا
3-5- روش های آماری
3-6- جمع بندی
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
الف- بررسی توصیفی اطلاعات
ب- بررسی استنباطی اطلاعات
فصل پنجم- جمع بندی و پیشنهادات
بحث
تحلیل نتایج آزمون
منابع پژوهش
پیوست ها (پرسشنامه های پژوهش)

 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با شادکامی
درون گرایی"/>

ارزی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

درخواست حذف این مطلب

ارزی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


هدف این پژوهش ارزی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشدمشخصات فایل

تعداد صفحات170
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیاقتصاد


توضیحات کاملشرح مختصر:


حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .


بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب


چکیده:..1


مقدمه:..2


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1-مقدمه :4


2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5


1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)7


2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)7


3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8


4-1 . اه پژوهش.. 10


5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11


1-5-1.فرضیه اول. 11


2-5-1.فرضیه دوم11


3-5-1. فرضیه سوم11


6-1 . روش پژوهش.. 11


7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12


8-1 . قلمرو پژوهش.. 12


9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12


10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13


11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق


1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17


1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17


2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20


1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21


2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23


3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24


3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26


4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26


5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27


6-1-2. اه حاکمیت شرکتی. 27


7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28


1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28


2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط. 29


3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29


4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30


8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30


1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31


2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32


9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت ی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34


2-2.گفتار دوم : مدیریت سود35


1-2-2. مفاهیم مدیریت سود35


2-2-2. انگیزه های مدیریت سود:36


1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان:36


2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:36


3-2-2-2. انگیزه های . 37


4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37


5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38


6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38


7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39


8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39


3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد39


4-2-2. الگوهای مدیریت سود40


1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش:40


2-4-2-2. الگوی حداکثر سود41


3-4-2-2. الگوی حداقل سود41


4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود42


5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود42


3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره45


1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45


2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره46


3-3-2 . ستاد هیأت مدیره47


4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره47


1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47


2-4-3-2. کفایت مدیران. 48


3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره48


5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره49


6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49


7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره49


8-3-2. جلسات هیأت مدیره50


4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50


1-4-2 . مالکیت پراکنده50


2-4-2. مالکیت متمرکز. 51


3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52


4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52


5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53


5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54


1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54


2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55


3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56


4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56


6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57


1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57


2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59


فصل سوم: روش اجرای تحقیق


1-3- مقدمه :67


2-3. جامعه آماری. 67


3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68


4-3. روش پژوهش.. 70


5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71


6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها71


1-6-3. متغیر های مستقل. 71


2-6-3. متغیرهای وابسته71


7-3.تابع آماره74


1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (ks)74


2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74


3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74


4-7-3. معادله خط. 75


5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75


6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


1-4-‏ مقدمه:78


2-4 شاخص های توصیفی متغیرها78


3-4. آزمون فرضیه ها79


1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79


2-3-4. آزمون فرضیه دوم85


3-3-4. آزمون فرضیه سوم91


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


1-5-مقدمه:100


2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100


1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول. 100


2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم101


3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم101


3-5. پیشنهادها102


1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102


2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103


4-5. محدودیت های پژوهش.. 103


پیوستها:


پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387. 105


پیوست شماره 2: نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109


پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113


پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (da)126


پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140


منابع و ماخذ:


منابع فارسی:154


منابع لاتین:157


منابع اینترنتی:158


چکیده انگلیسی .......................................................................................................159


 نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی.33


نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43


نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63


نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخ . 69


نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 79


نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80


نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81


نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81


نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84


نگاره شماره (6-4): همبستگی ها84


نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85


نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86


نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87


نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87


نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90


نگاره شماره (12-4): همبستگی ها90


نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91


نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92


نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93


نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93


نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96


نگاره شماره (18-4): همبستگی ها96


نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97


نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها98


 نمودارشماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها14


نمودارشماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده82


نمودار شماره (3-4) :دیاگرام پراکنش.. 83


نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83


نمودارشماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده88


نمودار شماره (6-4) :دیاگرام پراکنش.. 89


نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 89


نمودار شماره (9-4) :دیاگرام پراکنش.. 95


نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

مدیریت سود"/>

اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

درخواست حذف این مطلب

اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی


در این تحقیق قصد آن داریم تا یکی از مسایل سالمندی که درصد بالایی از سالمندان در ایران با آن روبرویند ؛ یعنی اشتغال در دوران بعد از بازنشستگی را مورد مطالعه قرار دهیم ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار می دهیممشخصات فایل

تعداد صفحات29
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمقالات آموزشی


توضیحات کاملشرح مختصر:


با توجه به در صد بالای جوان بودن جمعیت کشور ایران و وم برنامه ریزی هایی جهت تأمین نیازهای این جمعیت برای آینده شان به ویژه در سن کهولت (بالا رفتن درصد سالمندی در چند سال آینده ) ، مطالعه ی مسأ له ی سالمندان در ایران از اهمیت بالایی برخوردار می گردد.


در این تحقیق قصد آن داریم تا یکی از مسایل سالمندی که درصد بالایی از سالمندان در ایران با آن روبرویند ؛ یعنی " اشتغال در دوران بعد از بازنشستگی" را مورد مطالعه قرار دهیم.


ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار می دهیم ..


مشاهده خواهیم کرد که چه فاکتورهایی در این تعاریف نقش اساسی را بازی می کنند .


سپس می پردازیم به مسأله ی اصلی تحقیق ؛ اینکه دلایل رجوع افراد به فعالیت اقتصادی و مشاغل غیر رسمی چه چیز هایی می تواند باشد؟


تا چه حد بحث نیاز های سالمندان و برخورد جامعه با افراد سالمند در این رجوع مجدد به اشتغال مطرح است ؟


آیا ویژگی های زیستی نیز در این رجوع نقش خواهد داشت ؟


در این در واقع ما در این تحقیق به سؤالات اصلی زی اسخ خواهیم داد :


تعاریف سالمند و سالمند ی چیست ؟


. چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال می پردازند ؟


آ نچه در اینجا تحت عنوان " اشتغال غیر رسمی سالمندان " مطرح می شود ، در واقع در ارتباط با افرادی است که این افراد ، مردان با محدوده ی سنی 59 تا 80 سال می باشند و بعد از بازنشستگی از شغل اول خویش ، به کار فروش بلیط شرکت واحد مشغول می باشند.


فهرست مطالب


چکیده :3


مقدمه :4


طرح مسأله :6


پرسش های تحقیق :8


روش های تحقیق :9


یافته های پژوهش :11


الف ) تعاریف سالمند و سالمند ی چیست ؟12


1- الف ) تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد ، اینترنت و... )12


2-الف ) تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند. 16


ب ) چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟17


1- ب) چه انی کار فروش بلیط را انجام می دهند ؟. 20


2- ب) سیستم اشتغال ( غیر رسمی ) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟. 21


3-ب ) دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟. 23


نتیجه گیری :27


منابع. 29
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

اشتغال غیر رسمی سالمندان
سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی"/>

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی

درخواست حذف این مطلب

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی


نقشه های اولیه معماری که بنا را به شکل سه بعدی (پرسپکتیو) نشان می دهد ، برای تفهیم به مجریان بسیار سودمند استمشخصات فایل

تعداد صفحات57
حجم10 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیعمران و ساختمان


توضیحات کاملشرح مختصر:


اجرای ساختمانهای بتنی به اگاهی از یک سری مسایل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمانی بستگی دارد،نیازمند است.


بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری محاسباتی و تاسیساتی در اجرا و ساخت اشکالاتی را به همراه خواهد داشت ک به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم،و ضمن اجرای اصولی تعمیر،عمر مفید یاختمان را تداوم بخشیم.چرا که در بعضی مواقع اشتباه در تعمیر ساختمان خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.


در این گزارش سعی شده است اطلاعاتی در باره ساختمانهای بتنی و روش اجرای آنها که در ع هایی گنجانده شده است ،داده شود.


فهرست مطالب


پیشگفتار
مقدمه
نکات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه
انواع نقشه های ساختمانی
الف) نقشه های معماری
ب) نقشه های اجرایی
ج)نقشه های تاسیسات
روشهای انبار سیمان
روش انبار میله گردها
خم میله گردها
در باره بتن
اختلاط بتن
خصوصیات مخلوط بتن
آرماتوربندی ستونها
قالب بندی ستونها
ویبره زدن بتن
عمل آوری ستونهای بتنی
تیرچه
بلوک
مزایای سقف تیرچه بلوک
انواع پله های بتن مسلح
دالها
دیوارها
دیوارهای حایل
دیوارهای باربر
دیوارهای زیرزمین
دیوارهای غیرباربر
دیوارهای برشی
ستون
تصاویر
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

احداث ساختمان بتنی
ساختمان بتنی"/>

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

درخواست حذف این مطلب

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا


بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابدمشخصات فایل

تعداد صفحات69
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت


توضیحات کاملشرح مختصر:


بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های تی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.


بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند.بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،کتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی


خدمات پیش از پیش شکل گرفته و گسترش می یابد. (اعر ،ایزدی،1380)


خدمات یکی از بخش های اقتصاد است که با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در کشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می کند.


هدف از انجام تحقیق بررسی این مورد بود که ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟


به این معنا که اگر فروشندگان و توزیع کنندگان کالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این کار باعث افزایش فروش می شود؟


 فهرست مطالب


پیشگفتار 3
“مقدمه” 5
بیان مسئله: 6
هدف: 6
فرضیه تحقیق: 7
روش تحقیق: 7
مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق 10
تعریف خدمات 10
2-1 خصوصیات خدمات 11
3-1 ارتباط خدمات و کالا 12
4-1 کانالهای توزیع در بخش خدمات: 15
5-1 توزیع خدمات: 15
6-1 بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان: 16
7-1- بازار ی خدمات: 17
8-1- کالا: 18
9-1- مراحل فرایند پذیرش کالا : 18
10-1 کیفیت خدمات : 20
مبانی نظری تحقیق 23
1-2 نظریه ها 23
2-2 بررسی چند دیدگاه : 23
1-2-2- تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش : 23
2-2-2- تجزیه تحلیل اماری تقاضا: 26
3-2- نتیجه : 27
مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق 29
مقاله بازاری مبنی بر انسان 29
2-3- کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند 30
3-3- هفت کلید استراتژی خدمات 32
4-3 بازاری مدیریت بازار 33
5-3- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار ی شرکت های موفق ایرانی 34
روش آزمون فرضیه: 35
6-3 نتیجه 37
1-3- تعاریف و مفاهیم 40
2-3- تعیین عوامل ومتغیر ها : 40
3-3- تعیین روابط بین متغیر ها: 41
1-4:مقدمه: 61
2-4- نتایج تحقیق: 61
3-4- پیشنهادات : 63
فهرست منابع و ماًخذ:69
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

خدمات پس از فروش بر فروش کالا
فروش کالا"/>

بررسی رغبتهای شغل دانشآموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنام

درخواست حذف این مطلب

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه)


بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنندمشخصات فایل

تعداد صفحات100
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیروان شناسی


توضیحات کاملشرح مختصر:


بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.


بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.


فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می‌باشد.


روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا دردسترس است که بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.


ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌کندکه یک متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تک‌تک پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:


دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:


1- ضرورت داشتن ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی


2- امکان پیشرفت در شغل


3- پرداختن به شغلی که به قدرت هنری نیاز دارد.


4- دائمی بودن شغل


5- پرداختن به شغلی که به توانایی ذهنی نیاز دارد.


در سایر موارد ملاکهای پرسشنامه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا ی ان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.


فهرست مطالب


چکیده تحقیق


فصل اول:


مقدمه


بیان مسئله


فرضیه تحقیق


هدف تحقیق


فایده و اهمیت تحقیق


ضرورت اجرای تحقیق


عوارض مشکل مورد تحقیق


تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق


فصل دوم:


تاریخ تعلیم و تربیت کر و لالها در جهان و ایران


روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا


تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی


نظریه‌های مختلف در رشد زبان


تئوری مربوط به رغبت


پیشینه تحقیق


فصل سوم:


جامعه تحقیق


نمونه تحقیق


روش نمونه‌برداری


ابزار تحقیق


اعتبار یا پایایی تست


روایی


قصل چهارم


محاسبات آماری


ج توزیع فراوانی سئوالات(21-1)


فصل پنجم:


خلاصه یک تا چهار


پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق


منابع تحقیق


پرسشنامه
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی"/>

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی

درخواست حذف این مطلب

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی


طرح مساله تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی تلاش شده تا بتوان در حد امکان جان انسانها و بویژه ک ن و سالمندان و افراد ناتوان را نجات دادمشخصات فایل

تعداد صفحات29
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیطرح های توجیهی


توضیحات کاملشرح مختصر:


افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی و تمایل به مهاجرت به ا موجب رشد بی رویه ا شده است و به تبع آن مسافت مسافرت های درون‌شهری شهروندان افزایش یافته و آنان را ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه موتوری نموده است. از دیگر سو، فرسودگی ناوگان محدود حمل و نقل عمومی موجب عدم تمایل افراد به استفاده از این گونه وسایل شده و موجبات استفاده وسیع تر از وسایل نقلیه شخصی را فراهم می‌آورد.


از طرف دیگر، با توجه به عدم وجود فرهنگ صحیح ترافیک در سطح کلان ا و رعایت نشدن آیین نامه رانندگی که ناشی از ناکافی بودن آموزش عملی رانندگی پیش از صدور گواهینامه است، شاهد اتلاف وقت شهروندان در ساعات پرازدحام رفت و آمد هستیم که منجر به تحمیل هزینه های بسیار سنگینی بر اقتصاد ملی می‌گردد. علاوه بر این مطلب، رعایت ن اصول صحیح رانندگی، موجب شده است آمار تصادفات رانندگی ایران، بالاترین رتبه را در بین ملل جهان ب کند. چنانکه مطابق آمار رسمی در سال 1380 بیش از هفده هزار نفر از هم میهنانمان در تصادفات رانندگی جان باخته اند.


مطالب فوق‌الذکر وم آموزش کامل و صحیح رانندگی برای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی را آشکار می‌سازد. ضمن اینکه با توجه به ترکیب جوان جمعیت کشور و تعداد زیاد این متقاضیان از یک سو و قوانین نوین اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مبنی بر آموزش اجباری رانندگی در آموزشگاهها برای صدور گواهینامه توسط این اداره و یا آموزشگاههای رانندگی از دیگر سو، بازده مناسب اقتصادی برای این فعالیت متصور است. همچنین با عنایت به نرخ بیشتر دختران در دوره های آموزشی این آموزشگاهها ، اجرای چنین طرحی در قالب تعاونی های بانوان دارای مزیت بیشتری خواهد بود.


فهرست مطالب


مقدمــه


طرح مساله


روش تحقیق


فرضیات تحقیق


تاریخچه آموزشگاه


شرایط و تعداد نوبت کاری


معرفی خدمات طرح


نحوه بازاری و ب و تجارت و افزایش سود در کار آفرینی


روشهای بازاری و تبلیغات


- تبلیغات


نمونه برنامه زمانبندی


خلاصه طرح


سرمایه گذاری مورد نیاز طرح


جمع کل سرمایه گذاری ثابت


سرمایه در گردش


ج هزینه های جاری طرح


ج کل هزینه های طرح


درآمد طــرح


پیش‌بینی مالی طرح


محاسبه دوره بازگشت سرمایه


محاسبه نقطه سر به سر


محاسبه کارمزد وام


ج بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات


چارت تشکیلاتی


نمودار سود و زیان طی یک دوره 2 ساله


نتیجه گیری


منابع
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

آموزشگاه راهنمایی و رانندگی
مسافرت های درون شهری شهروندان"/>

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

درخواست حذف این مطلب

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک


اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج استمشخصات فایل

تعداد صفحات31
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیفقه و حقوق ی


توضیحات کاملشرح مختصر:


اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .


1- مقدمه


استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .


کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .


در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .


این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .


این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .


در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .


فهرست مطالب


چکیده


مقدمه


طرح بحث


اصل عدم توجه ایرادات


نظریه ظاهر


رویه قضایی و نقد آن


رویه قضایی


نقد رویه قضایی


نتیجه گیری


منابع
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

قانون چک
ظهر نویس در قانون چک"/>

لیبرالیسم

درخواست حذف این مطلب

لیبرالیسم


آیا ساسااً دین نسبت و ارتباطی با لیبرالیسم دارد یا نه بحث ها در ادامه در این خصوص می باشد و می کوشیم تا با بررسی اجمالی ماهیت لیبرالیسم و دین به بررسی نسبت، ارتباط و سازگاری یا عدم موارد فوق بپردازیممشخصات فایل

تعداد صفحات17
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمقالات آموزشی


توضیحات کاملشرح مختصر:


این بررسی از آنجا بیشتر اهمیت می یابد که به دلیل توجه و توسعه و به میدان آمدن فناوری نوین و رسانه های پیشرفته ارتباطات جمعی و سطح پوشش هایی که لیبرالیسم مدعی آن می باشند لیبرالیسم نه تنها در حوزه شه بلکه می خواهد دنیای بودن و عمل را به سامان برساند و بسان اقلانیتی ظهور و نمود یابد. از سوی دیگر دین به عنوان یک واقعیت انکارناپذیری وجود دارد که در نوع تفکر، زیست و حیات ملت – تها می تواند نقش بازی کند و عده ای از منورالفکرهای وطنی در کشورهای ی علی رغم تکوین روحیه و شخصیت ایشان در نظام های غربی و ماهیت لیبرالیستی اما تعلقاتی به حوزة به عومل و دلایل متعددی دارند که هموراه می کوشند تا با ج از دین به کیسة لیبرالیسم و به نفع جریان غالب نوعی العاب دینی به عملکرد خود بدهند و عملاً آنچه ند که نظام جهانی از ایشان توقع دارند.


فهرست مطالب


مقدمه
تحلیل مساله «نسبت دین و لیبرالیسم»
لیبرالیسم در مقام تعریف
مبانی جوهری لیبرالیسم
فرد
گرایش به د جزئی
افول فضیلت ها در سنت لیبرالی
ظهور فقدان کارآیی در حوزه اقتصاد
بحران ارزش های معنایی
ظهور سرمایه داری فاقد عواطف
انهدام بنیادها
دین در مقام تعریف
منابع
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

ماهیت لیبرالیسم
لیبرالیسم و دین"/>

انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها

درخواست حذف این مطلب

انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها


انواع سوئیچ­های نوریمشخصات فایل

تعداد صفحات30
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمقالات آموزشی


توضیحات کاملشرح مختصر:


در تحقیق حاضر، به بررسی سوئیچ­های نوری پرداخته­ایم. برای این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد اساس سوئیچ­های نوری و وم آنها در قالب فصل مقدمه ارائه می­دهیم. در فصول بعدی انواع این سوئیچ­ها را بطور مختصر مورد بررسی قرار داده و همچنین بعضی از کاربردهای آنها ارائه می­شود.


برای این منظور چندین نوع از این سوئیچ­ها بررسی شده است.


فهرست مطالب


فصل اول:4


مقدمه. 4


فصل دوم. 8


کاربرد سوئیچهای نوری.. 8


اتباطات نوری:9


حفاظت سوئیچینگ:11


م یپل نوری (oadm):11


مونیتورینگ سیگنال نوری (osm):12


قید شبکه:12


فابریکهای سوئیچ نوری:12


تلفات داخلی:13


crosstalk:13


نرخ جذب:13


فصل سوم:14


انواع سوئیچهای نوری.. 14


سوئیچ اپتومکانیک:15


سوئیچ میکروالکترومغناطیس(mems) :15


سوئیچهای الکترواپتیک:19


سوئیچهای ترمواپتیک:20


سوئیچهای الکترومتریک:20


سوئیچهای نوری دیجیتال:21


سوئیچهای کریستال-مایع:23


سوئیچهای حب :25


سوئیچهای آ تواپتیک:26


مراجع:27
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

انواع سوئیچ­های نوری
سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها"/>

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

درخواست حذف این مطلب

مبانی-نظری-رفتار-شهروندی-سازمانی
مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

فرمت فایل ی:  
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

 


توضیحات:


مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پروژه) در قالب فایل word و در حجم 11 صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده درون متنی و پایان متن، پانوشت های انگلیسی و ...


بخشی از متن :تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی:

اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط باتمان و ارگان (1983) وضع شده است (صنوبری، 1387). هرچند که اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی بوسیله اورگان و همکارانش در سال 1983 به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون "کتز" و "کاهن" با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و " رفتارهای نوآورانه و خودجوش" در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آنها "چستربارنارد" با بیان مفهوم تمایل به همکاری" درسال 1938 میلادی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند. (مقیمی، 1384).


تعاریف رفتار شهروندی سازمانی:

«شهروندی» منزلتی است که موجبات برخورداری از حقوق و قدرت‌ها را فراهم می‌کند، در صورتی که در منابع دیگر شهروندی نه تنها به موقعیت قانونی، بلکه به آرمان‌های دموکراتیک هنجارین باز می‌گردد. شهروندی قصد ارائه موقعیت و هویت مشترک و عام را دارد که به پیوند و همبستگی میان اعضای جامعه کمک می کند (بولینو، تارنلی و بلودگود، 2002).در مورد رفتار شهروندی سازمانی تعاریفی زیادی وجود ندارد و هر آنچه به عنوان تعریف از این مفهوم آمده است بیشتر از تعریفی که توسط اورگان (1988) شده است نشات می‌گیرد وی در سال 1988 رفتار شهروند سازمانی را اینگونه تعریف کرده است:


فهرست مطالب:


تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی

تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

انواع رفتار شهروندی سازمانی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 

ویژگی‌های رفتار شهروندی سازمانی

منابع
بخشی از منابع مورد استفاده :


- صنوبری، محمد، 1387، رفتار شهروندی سازمانی مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر بر آن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم, شماره 16،صص 79-99.

- سلیمانی، نادر، 1390، بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار. فصلنامه شه‌های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم, شماره 25،صص 26-12.

- عسکریان، مصطفی؛ طاهری عطار، فتانه، 1391، فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازماتی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 30 سال سی‌ام, شماره 2،صص 34-21.

- صفایی، علیرضا، 1391، رفتار شهروندی سازمانی تاثیر بر بهره‌وری نیروی انسانی، معنویت در کار و تعهد سازمانی. راه ابریشم- نشریه وزارت راه و شهرسازی، سال هجدهم, شماره 139،صص 55-52.


 bolino, m. c., turnley, w.h. & bloodgood, j. m. 2003. citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. academy of mana ent review, 27(4): 500-522.

 vigoda-gadot, eran. 2007. redrawing the boundaries of ocb? an empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. journal of business and psychology, 21(3): 377-405.

 neron, p, y & norman, w. 2008. citizenship lnc. doeswe really want businesses to be good corporate citizens? business ethics quarteriy. 18(1): 1-26.

 lambert, eric g., hogan, nancy l. & griffin, marie l. 2008. being the good soldier: organizational citizenship behavior and commitment among correctional staff, criminal justice and behavior, 35(1): 56- 68.

 garg. p, rastogi, r. 2006. "climate profile and ocbs of teachers in public and private schools of india". international journal of educational mana ent, 20(7), 529-541.

 cohen, aaron & kol, yardena . 2004. professionalism and organizational citizenship behavior, an empirical examination mong israeli nurses, journal of managerial psychology 19(4): 386-405.

 penglin, chien .2008. clarifying the relationship between organizational citizenship behaviors, gender, and knowledge sharing in workplace organizations in taiwan. j bus psgchol, 4(22), 241 -250
 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پروژه)"/>

مبانی نظری مدیریت دانش

درخواست حذف این مطلب

مبانی-نظری-مدیریت-دانش
مبانی نظری مدیریت دانش

فرمت فایل ی:  
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 598 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

 


توضیحات:
مبانی نظری مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)، در قالب فایل word در حجم 8 صفحه بطور کاملاً ویرایش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده درون متنی و پایان متن، پانوشت های انگلیسی و ...

بخش هایی از متن :
تاریخچه مدیریت دانش:

مدیریت دانش مفهوم تازه‌ای نیست و ریشه آن به3000 سال قبل از میلادی باز می‌گردد (سبحانی نژاد، همکاران، 1385). اصطلاح مدیریت دانش در اوائل دهه 1990میلادی و با توسعه نظریه ی مجدد فرآیند­ها اولین گام­ها برای ایجاد ساز و کارهای احصا، ذخیره‌سازی و استفاده از دانش در سازمان­ها شروع شد و سپس مجموعه این فعالیت­ها عنوان مدیریت دانش را به خود گرفت (اخوان، همکار 1390). همانطوری‌که اشاره شد مدیریت دانش بصورت نوین از دهه 90 میلادی از آن زمان تاکنون یکی از مباحث قابل توجه نویسندگان همچو پیتر دراکر (1964) که اولین بار اصطلاح "کارکنانی دانشی" را ابداع کرد و پیتر سنگه در سال (1990) اصطلاح سازمان یادگیرنده را مطرح کرد؛ سازمانی که از تجارب گذشته ذخیره شده در سیستم‌های حافظه سازمانی یاد می‌گیرد. لئونارد بارتون (1950) مورد چاپارال استیل را به عنوان یک داستان موفقیت مدیریت دانش مستند کرد. مطالعه نوناکا و تاکچی (1950) نشان داد که چگونه دانش در سازمان‌ها خلق، استفاده و تسهیم می‌شود و چگونه چنین دانشی به توزیع نوآوری کمک می‌کند (احمدی، همکار، 1391) اما بصورت تخصصی تر اصطلاح مدیریت دانش در سال (1989) بطور رسمی در فرهنگ واژه‌گان ثبت شد (سبحانی نژاد، همکاران، 1385).تعاریف مدیریت دانش:


تعریف زیادی برای مدیریت دانش وجود دارد که می‌کوشند چیستی و چگونگی انجام آن را توصیف نماید، اما واقعیت این است که هیچ کجا در ادبیات مدیریت دانش تعریف واحدی برای این مفهوم وجود ندارد و می‌توان گفت هر پژوهشگر کوشیده است با توجه به حوزه آکادمیک خاص خود این مفهوم را تعریف نماید.


فهرست مطالب:


دانش و انواع آن

تاریخچه مدیریت دانش

تعاریف مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش

مدل نیومن و کنراد، (1999)

مدل چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش

مدل چهار حلقه‌ای مدیریت دانش

مزایا و نتایج به کارگیری مدیریت دانش و حافظه سازمانی

موانع و چالش‌های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

منابع


برخی از منابع مورد استفاده :


- احمدی، سید علی اکبر؛ صالحی، علی، 1391، مدیریت دانش. پیام نور.

- مشاهی، سارا، 1390، استراتژی مدریت دانش در سازمان‌های ساخت و ساز با رویکرد منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی، شهید بهشتی تهران.

- سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا، 1385، سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش).تهران: یسطرون

- اخوان، پیمان؛ باقری، روح اله، 1390، مدیریت دانش ازایده تا عمل. تهران: آتی نگر.

- اعتباریان، اکبر، 1390، نظریه های مدیریت و سازمان در عمل با رویکرد سازمانی‌ها و نهادهای فرهنگی. اصفهان: آزاد ی واحد خوراسگان.

- فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق؛ محمدی، داریوش، 1390، مدیریت دانش رویکردی جامع. تهران: برآیند پویش

- حسنی‌راد، امین، 1393، ارزی رابطه میان مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در مراکز بهداشت. تعالی/ نشریه تخصصی مدیریت، سال سوم, شماره (27،26), صص 32- 26.

- قاسمی، حمید، 1392، مبانی مدیریت دانش سازمانی و کارکنان دانشگر، بیمه سلامت، سال هفدهم, شماره 52, صص 52-46.

- مختارنیا، محمد، 1388، طراحی الگوی سازماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی ایران، رساله ی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی، تهران .


 davenport, t; prusak, l. 2000. working knowledge: how organizations manage what they know. boston: harvard business school press. 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


مدیریت دانش
مبانی نظری مدیریت"/>

تحقیق در مورد استانداردسازی محصولات

درخواست حذف این مطلب

تحقیق-در-مورد-استانداردسازی-محصولات
تحقیق در مورد استانداردسازی محصولات

فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 187 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان

 


توضیحات:


تحقیق رشته مدیریت با موضوع استانداردسازی محصولات، در قالب فایل word و در حجم 66 صفحه.

بخشی از متن:

 امروزه در محیط ساخت و ساز و تجارت جهانی، مصرف کنندگان به طور چشم گیری انتظار دارند که از کالا و خدمات گسترده ای بهره مند شوند، قیمت کمتر، اطلاعات بیشتر. 

آنها تمایل دارند کالاهایی که یداری می کنند از کیفیت بالایی برخوردار باشند و به آسانی کاربرد داشته و از نظر ایمنی و تطبیق با محیط در حد مطلوب باشند. استانداردها به منظور رسیدن به این اه ، ابزار حیاتی هستند... زیرا که آنها در یک فرایند آزاد توسعه یافته و موقعیتی را برای شرط بندان شامل مصرف کنندگان فراهم می نماید، نقطه نظرات آنان مورد توجه قرار می گیرد. این یک اصول کلیدی است بر اساس استاندارد در سازمان بین المللی ایزو، زیرا که اثر بخشی استانداردها را تضمین می کند و بر ...
فهرست بخشی از مطالب:

مقدمه 

استانداردها چه هستند؟

سطوح استانداردها

کیفیت و ارتقا سطح دانش

استاندارد جهانی یا زیر مجموعه های اختصاصی

نظریه های مدیریتی درباب بهبود کیفیت و توسعه

نقش استاندارد سازی در جامعة اطلاعاتی

استاندارد سازی ضرورت واگذاری امور تصدی گری ت

نقش استاندارد سازی در جامعه اطلاعاتی

استاندارد سازی ضرورت واگذاری امور تصدی گری ت

استاندارد در راستای نولید کیفیت – و جلب اعتماد مصرف کننده

تعریف یک سیستم تولید در سطح جهانی:

نقش استاندار سازی در راستای تولید در سطح جهانی:

حقوق مصرف کننده

لایحة حمایت از حقوق مصرف کننده

کمیته حمایت از مصرف کننده/ ایزو iso/copolco 

نقش استانداردها در تامین حقوق مصرف کننده

... 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


رشته مدیریت
استانداردسازی محصولا"/>

تحقیق درباره شبکه های کامپیوتر

درخواست حذف این مطلب


تحقیق درباره شبکه های کامپیوتر

تحقیق-درباره-شبکه-های-کامپیوتربا استفاده از شبکه، یک کامپیوتر قادر به ارسال و دریافت اطلاعات از کامپیوتر دیگر است . اینترنت نمونه ای عینی از یک شبکه کامپیوتری است . فایلشبکه های کامپیوتر
کامپیوتر"/>

پروژه بررسی رابطه بین تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات و بازار ی

درخواست حذف این مطلب


پروژه بررسی رابطه بین تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات و بازار ی رابطه ای

پروژه-بررسی-رابطه-بین-تصویر-ذهنی-برند-و-کیفیت-خدمات-و-بازار-ی -رابطه-ایپروژه،پایان نامه آماده وکامل با موضوع:بررسی رابطه بین تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات و بازار ی رابطه ای در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش،مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت. فایلکیفیت خدمات و بازاری رابطه ای
بازاری "/>

پروژه بررسی ارتباط کارآیی سود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها

درخواست حذف این مطلب


پروژه بررسی ارتباط کارآیی سود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها

پروژه-بررسی-ارتباط-کارآیی-سود-و-هزینه-با-ارزش-افزوده-بانک-هاپروژه،پایان نامه آماده و کامل پیرامون بررسی ارتباط کارآیی سود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها در قالب فایل word با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت فایلسود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها
ارزش افزوده"/>